Problemy geotechniczne w projektowaniu i realizacji wykopów obudowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy geotechniczne w projektowaniu i realizacji wykopów obudowanych

Abstrakt

Częsta lokalizacja obiektów budowlanych z podziemnymi garażami w istniejącej zwartej zabudowie miejskiej powoduje znaczne ograniczenia w technologiach stosowanych przy realizacji oraz stawia wysokie wymagania projektowe i wykonawcze związane z ich wpływem na otoczenie. Na różnych przykładach przedstawiono czynniki i ich strefy oddziałania na obiekty sąsiednie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 51 - 53,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Horodecki G., Bolt A., Dembicki E.: Problemy geotechniczne w projektowaniu i realizacji wykopów obudowanych// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 12 (2002), s.51-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi