Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu nadmorskich miejscowości turystycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu nadmorskich miejscowości turystycznych

Abstrakt

Autor prezentuje i systematyzuje przejawy braku harmonii, zakłócenia krajobrazu i nieposzanowania jego wartości, następnie diagnozuje sytuację problemową, określając splot przyczyn wywołujących negatywne zjawiska, na końcu podejmuje próbę rozpoznania możliwości poprawy. Przedmiotem zainteresowania są miejscowości położone nad samym morzem lub w jego bliskości i pełniące funkcje turystyczne. Obszar zainteresowań ograniczono do województwa pomorskiego, przykłady ilustrowane fotografiami pochodzą z Władysławowa i Jastarni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu nadmorskich miejscowości turystycznych// Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim/ ed. eds. Jerzy Przybylski, Paulina Świerk. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi