Problemy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z przekształtnikami energoelektronicznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z przekształtnikami energoelektronicznymi

Abstrakt

Przedstawiono pierwotne kryteria bezpieczeństwa przy rażeniu prądem sinusoidalnym oraz wybranymi prądami przemiennymi odkształconymi. Omówiono sposób wyznaczania wartości skutecznej prądu sinusoidalnego, który ze względu na fibrylację komór serca wywoła identyczne skutki, co rozpatrywany prąd odkształcony. Przeanalizowano przebiegi prądów ziemnozwarciowych z obwodów wybranych przekształtników. Omówiono problemy związane z ochroną przeciwporażeniową przez samoczynne wyłączanie zasilania z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych oraz zabezpieczeń różnicowoprądowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich strony 2 - 11,
ISSN: 2082-7377
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Problemy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z przekształtnikami energoelektronicznymi// Biuletyn Techniczno-Informacyjny. -., nr. 3(66) (2014), s.2-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi