Procesy napowietrzania – opis i modelowanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Procesy napowietrzania – opis i modelowanie

Abstrakt

Biologiczne oczyszczanie ścieków stanowi podstawową grupę procesów w oczyszczalni ścieków. O efektywności i koszcie ich zachodzenia decydujący wpływ ma napowietrzanie ścieków. Jest ono najczęściej zrealizowane przy pomocy instalacji napowietrzającej. W artykule opisano wpływ napowietrzania ścieków na przebieg procesów biologicznych i szczegółowo przedstawiono elementy instalacji napowietrzającej. Następnie opracowano model matematyczny przykładowej instalacji napowietrzającej pracującej w oczyszczalni ścieków. Na zakończenie przedstawiono testy symulacyjne i analizę wyników opracowanego modelu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna strony 379 - 385,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R.: Procesy napowietrzania – opis i modelowanie// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -., nr. 10 (2014), s.379-385
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi