Projekt i wdrożenie komputerowego systemu bazodanowego w poradni dietetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projekt i wdrożenie komputerowego systemu bazodanowego w poradni dietetycznej

Abstrakt

Działalność firm nie jest możliwa, bez szybkiego dostępu do dużej liczby danych. Niezbędne stają się komputerowe bazy danych, które wspomagają zarządzanie w przedsiębiorstwach. W artykule zaprojektowano i wdrożono relacyjną bazę danych w poradni dietetycznej. Bazę danych zaimplementowano w środowisku Microsoft Access.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej strony 139 - 150,
ISSN: 1896-2505
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Żukowski R., Piotrowski R.: Projekt i wdrożenie komputerowego systemu bazodanowego w poradni dietetycznej// Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej. -., nr. 1(18) (2018), s.139-150
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi