Propozycje usprawnień infrastrukturalno - organizacyjnych sieci tramwajowej w Toruniu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propozycje usprawnień infrastrukturalno - organizacyjnych sieci tramwajowej w Toruniu

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycje usprawnień funkcjonowania sieci tramwajowej w Toruniu poprzez budowę nowych linii tramwajowych, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych oraz zmiany w organizacji ruchu tramwajowego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 36 - 41,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Grulkowski S., Zariczny J.: Propozycje usprawnień infrastrukturalno - organizacyjnych sieci tramwajowej w Toruniu// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. nr 9-10 (2011), s.36-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi