Przemiany azotu organicznego w komunalnych oczyszczalniach ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przemiany azotu organicznego w komunalnych oczyszczalniach ścieków

Abstrakt

W pracy przedstawiono przemiany koloidalnego i rozpuszczonego azotu organicznego w komorach osadu czynnego czterech komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Polsce północnej. Średnie stężenia DON i CON w ściekach oczyszczonych mechanicznie zmieniały się w zakresie 1,8-2,9 g N/m3 oraz 7,6-13,6 g N/m3, co stanowiło odpowiednio 4,9-8,3% oraz 16,6-41,1% azotu organicznego. W ściekach oczyszczonych biologicznie zaobserwowano znaczący wzrost udziału frakcji DON do 12,5-29,2 %, przy jego średnim stężeniu od 0,5 do 1,3 g N/m3. Nie zaobserwowano wpływu na stężenie DON w ściekach oczyszczonych stężenia azotu organicznego w dopływie do bioreaktora, konfiguracji stopnia biologicznego, wieku osadu czy wielkości oczyszczalni.Udział frakcji koloidalnej w ściekach oczyszczonych biologicznie utrzymywał się na podobnym poziomie, tj. 37,2-44,3% (przy średnim stężeniu 1,0-1,9 g N/m3). Największą redukcję frakcji CON stwierdzono w strefie beztlenowej i anoksycznej badanych oczyszczalni, natomiast w strefie tlenowej występował wzrost stężenia frakcji DON. Także wyniki badań w skali laboratoryjnej potwierdziły wzrost stężenia DON w fazie tlenowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska : prace. - T. II strony 101 - 114
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Czerwionka K.: Przemiany azotu organicznego w komunalnych oczyszczalniach ścieków// Polska Inżynieria Środowiska : prace. - T. II/ ed. pod red. M. R. Dudzińskiej, A. Pawłowskiego. Politechnika Lubelska. Lublin: KiŚ PAN, 2012, s.101-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi