Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z karą pieniężną wymierzaną za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która, zgodnie z danymi statystycznymi, orzekana jest coraz częściej. Celem publikacji jest analiza przesłanek, zasad i warunków stosowania kary pieniężnej w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W części teoretycznej przybliżono tematykę dyscypliny finansów publicznych oraz scharakteryzowano ogólną koncepcję, założenia, wymiar i warunki stosowania tej sankcji. Przytoczono i skomentowano treść artykułów zawartych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które się do niej odnoszą. W części praktycznej omówiono trzy przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych ukaranych karą pieniężną, orzeczoną zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse Komunalne nr 5, strony 13 - 19,
ISSN: 1232-0307
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych// Finanse Komunalne. -Vol. 5., (2018), s.13-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi