Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).

Abstrakt

Wyszczególniono 12 gatunków oraz 12 rodzajów śluzowców występujących w Lasach Oliwskich. Przedstawiono krótką charakterystykę wymienionych gatunków, opisano ich mikrobiotopy, wyszczególniono rodzaje zbiorowisk leśnych. Zwrócono uwagę na zjawisko ustępowania tych organizmów wskutek działalności człowieka m.in. skażenie środowiska oraz usuwanie martwego drewna z obszaru lasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Przyrodniczy nr 13, strony 59 - 70,
ISSN: 1230-509X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wilga M.: Przyczynek do poznania śluzowców (Myxomycetes) Lasów Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy). // Przegląd Przyrodniczy. -Vol. 13., nr. 1/2 (2003), s.59-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi