Quantum states representing perfectly secure bits are always distillable - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quantum states representing perfectly secure bits are always distillable

Abstrakt

W pracy pokazano, że ostatnio wprowadzone stany kwantowe reprezentujące perfekcyjnie bezpieczny bit klucza kryptograficznegooraz ich wielocząstkowe i wielowymiarowe uogólnienia zawsze reprezentują destylowalne splątanie. Podano ograniczenia dolne na wielkość destylowalnego splątania. Ponadto podano alternatywny dowód faktu, że koszt splątania jest ograniczeniem górnym na wielkość destylowalnego klucza kryptograficznego w dwucząstkowym scenariuszu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 74,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Horodecki P., Augusiak R.: Quantum states representing perfectly secure bits are always distillable// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 74., nr. nr 1 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi