Raport z badań olejów do smarowania łańcuchów układów tnących pilarek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raport z badań olejów do smarowania łańcuchów układów tnących pilarek

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest sprawozdanie z badań przeprowadzonych na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w ramach projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne. Badania dotyczyły określenia metodyki kontroli olejów stosowanych do smarowania układów tnących urządzeń stosowanych do prac leśnych w związku z wymogiem stosowania środków biodegradowalnych. Sprawozdanie zawiera przegląd aktualnych doniesień literaturowych. Przegląd ten obejmuje charakterystykę biodegradowalnych środków smarnych, opis metod oceny biodegradowalności olejów oraz wykaz wybranych olejów dostępnych w handlu wraz z ich podstawowymi parametrami fizykochemicznymi. W części doświadczalnej przedstawiono oraz omówiono badania wybranych olejów, stosowanych do smarowania układów tnących. Do badań olejów wykorzystano następujące techniki: cienkowarstwową chromatografię cieczową w normalnym układzie faz (NP-TLC), wysokosprawną chromatografię cieczową w normalnym układzie faz (NP-HPLC); spektrofotometrię UV-VIS, spektroskopię MIR-FTIR. Zaproponowano prostą metodę, tzw. test kroplowy, pozwalającą na zidentyfikowanie w warunkach polowych niebiodegradowalnej frakcji naftowej w badanej próbce oleju do pilarek. Przedstawiono cztero-etapową procedurę kontroli olejów, która pozwala w sposób bezsporny określić obecność oraz orientacyjną zawartość frakcji naftowej w badanej próbce oleju do smarowania układów tnących.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Kucharska K., Rybarczyk P., Glinka M.: Raport z badań olejów do smarowania łańcuchów układów tnących pilarek// / Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2015, s.1-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi