Realizacja zadań w grafie przez grupę mobilnych jednostek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Realizacja zadań w grafie przez grupę mobilnych jednostek

Abstrakt

Grupa mobilnych jednostek, nazywanych także agentami, jest umiejscowiona w jednym lub wielu wierzchołkach grafu nazywanych bazami. Stamtąd poruszając się po z góry znanym (offline) lub nieznanym (online) grafie muszą wykonać powierzone im zadanie, takie jak przeszukanie grafu, spotkanie, dekontaminacja grafu czy wybór lidera. Celem jest znalezienie optymalnej, rozproszonej, deterministycznej strategii (sekwencji ruchów jednostek), która umożliwi realizacje zadania. Poniższy artykuł jest artykułem przeglądowym skupiającym się na najbardziej aktualnych, wybranych modelach i problemach.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki techniczne i inżynieryjne. Część I strony 110 - 115
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Urbańska D.: Realizacja zadań w grafie przez grupę mobilnych jednostek// W : Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki techniczne i inżynieryjne. Część I / ed. Jędrzej Nyćkowiak Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.110-115

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi