Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product

Abstrakt

In this paper a new receiver-side fingerprinting method for color images is proposed. The proposed method belongs to the group of Joint Fingerprinting and Decryption (JFD) methods. Each component of the color image is represented as a point in 3D space, which is formed by 3 color channels. Encryption and fingerprinting can be interpreted as rotation, scaling and translation of these points. Calculations are performed using quaternion algebra. The experimental results show that the proposed method is robust against collusion attacks.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1170 - 1176,
ISSN: 1230-3496
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Czaplewski B., Rykaczewski R.: Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2014), s.1170-1176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi