Referat generalny do referatów podsekcji IV.2 : Urządzenia i sieci elektroenergetyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Referat generalny do referatów podsekcji IV.2 : Urządzenia i sieci elektroenergetyczne

Abstrakt

Referat generalny omawia referaty podsekcji IV.2 "Urządzenia i sieci elektroenergetyczne". Wśród zakwalifikowanych do tej podsekcji referatów dominuje tematyka związana z sieciami średniego napięcia, ale pojawiają się też zagadnienia dotyczące sieci i instalacji niskiego napięcia. Autorzy referatów poruszają problemy związane z niezawodnością, mocą bierną i jej kompensacją, przyłączaniem do sieci elektrowni wiatrowych, prądami zwarciowym, instalacjami uziemiającym i zabezpieczeniami różnicowoprądowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE '11. - T. V : Referaty plenarne i generalne : Prezentacja organizatorów konferencji strony 81 - 85
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Referat generalny do referatów podsekcji IV.2 : Urządzenia i sieci elektroenergetyczne// Jubileuszowa XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE '11. - T. V : Referaty plenarne i generalne : Prezentacja organizatorów konferencji/ : , 2011, s.81-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi