Rejestracja przepięć w instalacjach elekltroenergetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rejestracja przepięć w instalacjach elekltroenergetycznych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w instalacjach zasilających niskiego napięcia (nn) dwóch wybranych zakładów przemysłowych. Dodatkowo podano zestawienie rejestracji stanów przepięciowych towarzyszących zwarciom po stronie średniego napięcia (SN) zmierzonych poprzez przekładniki napięciowe przyłączone do szyn SN w stacji transformatorowej dwustronnie zasilanej. We wszystkich przypadkach uzyskiwano dane wystarczające dla określenia poprawności doboru odporności urządzeń zawierających wyposażenie elektroniczne do poziomu przepięć występujących w instalacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Postępy w technice wysokich napięć : 100 rocznica urodzin profesora Stanisława Szpora : seminarium / zorg. przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej [et al.]. strony 105 - 110
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Olesz M.: Rejestracja przepięć w instalacjach elekltroenergetycznych// Postępy w technice wysokich napięć : 100 rocznica urodzin profesora Stanisława Szpora : seminarium / zorg. przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej [et al.]./ Gdańsk: Wydawnictwo Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2008, s.105-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi