Reliability of imperfect structures (simple non-linear models) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reliability of imperfect structures (simple non-linear models)

Abstrakt

Przyjęto proste modele prętów umożliwiających analizę układów o niestatecznych i statecznych punktach bifurkacji. Wykorzystano symulacyjną metodę wyznaczania niezawodności. Zastosowano metodę Monte Carlo i równania 3 poziomu dokładności. Uzyskano rozkłady prawdopodobieństwa obciążenia granicznego nieliniowych modeli konstrukcji z losowymi imperfekcjami. Wykazano, że histogramy siły granicznej modelu statecznego i niestatecznego różnią się, mimo przyjęcia tych samych imperfekcji geometrycznych. Ponadto wprowadzono udokładnioną alternatywną definicję niezawodności systemu, w której generowane są zarówno imperfekcje geometryczne jak i losowe parametry obciążenia.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Civil Engineering and Management nr 8, wydanie 2, strony 83 - 87,
ISSN: 1392-3730
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bielewicz E., Górski J.: Reliability of imperfect structures (simple non-linear models)// Journal of Civil Engineering and Management. -Vol. 8., iss. 2 (2002), s.83-87
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/13923730.2002.10531256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi