Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza ["Native Realm" as Czesław Milosz's Periphery] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza ["Native Realm" as Czesław Milosz's Periphery]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania strony 29 - 39
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza ["Native Realm" as Czesław Milosz's Periphery], [w:] Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, red. Marek Bernacki, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Czesława Miłosza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2020, s. 29-39, ISBN 978-83-66249-47-9.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 2 razy

Meta Tagi