Rozdział 6. Epidemiologia molekularna - nowe metody typowania diagnostycznego mikroorganizmów = Molecular epidemiology new methods for diagnostic typing of microorganismus - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 6. Epidemiologia molekularna - nowe metody typowania diagnostycznego mikroorganizmów = Molecular epidemiology new methods for diagnostic typing of microorganismus

Abstrakt

Molekularne metody diagnostyczne oparte o analizę kwasów nukleinowych dają nowe możliwości laboratoriom w szybkim wykrywaniu i różnicowaniu mikroorganizmów patogennych. W pracy przedstawiono panujące tendencje w zastosowaniach metod typowania genetycznego znaczących klinicznie mikroorganizmów w Europie, a także omówiono niektóre techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych, z uwzględnieniem ich zdolności aplikacyjnych, zalet i wad oraz wymagań co do potencjału dyskryminacyjnego. Na tym tle pokazano użyteczność dwóch nowych technik ADSRRS i PCR MP, mogących znaleźć różne zastosowania w badaniach epidemiologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesna terapia dermatoz alergicznych. strony 253 - 262
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Krawczyk B., Kur J.: Rozdział 6. Epidemiologia molekularna - nowe metody typowania diagnostycznego mikroorganizmów = Molecular epidemiology new methods for diagnostic typing of microorganismus// Współczesna terapia dermatoz alergicznych./ ed. red. R. Nowicki. Gdańsk: AS Consulting - Łódź, 2008, s.253-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 315 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi