Sektory kluczowe w polskiej gospodarce - analiza input-output - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sektory kluczowe w polskiej gospodarce - analiza input-output

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę identyfikacji sektorów kluczowych w gospodarce polskiej z wykorzystaniem dostępnych tablic input-output za lata 1995, 2000 i 2004.Stosując podejście tradycyjne do identyfikacji kluczowych sektorów autorka wykorzystała dwie różne metody. Z wykorzystaniem metody nieważonej Rasmussena, pozwalającej na wskazanie technicznych powiązań między sektorami, sektory produkcji i dystrybucji elektryczności, gazu i wody, sektor transportowy i sektor chemiczno-farmaceutyczny zostały liderami ranking wśród kluczowych sektorów w gospodarce. Natomiast wyniki analizy przy użyciu metodzie ważonej Rasmussena, uwzględniającej rolę sektorów w tworzeniu wartości dodanej i ich udział w popycie finalnym, wskazują głównie na sektory usługowe (budownictwo, handel) jako lokomotywy polskiej gospodarki.Wyniki te należy traktować jako wstępne. Dla zweryfikowania powyższych tez powinno się zastosować najnowsze technik identyfikacji sektorów kluczowych metodą input-output tj. metodę ekstrakcji (podej-ście Dietzenbacher-van der Lindena) oraz metodę wpływu pola (ang. method of field effect).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 60 - 69,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Olczyk M.: Sektory kluczowe w polskiej gospodarce - analiza input-output// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. nr 81 (2011), s.60-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi