Selection of the tunnel thuster main parameters. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selection of the tunnel thuster main parameters.

Abstrakt

Przedstawiono przegląd podstawowych odmian konstrukcyjnych sterów strumieniowych urządzeń zalecanych przez producentów. Z uwagi na znaczne różnice wartości otrzymywane z wymienionych metod, zamieszczono także wyniki analizy statystycznej sterów strumieniowych zastosowanych na statkach zbudowanych w Stoczni Gdynia w latach1995-2002. Porównanie wyników poszczególnych metod z parametrami sterów zastosowanych na wymienionych statkach ułatwia dobór właściwego steru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dymarski C.: Selection of the tunnel thuster main parameters. // Marine Technology Transactions. Technika Morska. -., (2003),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi