Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym. Cześć 2. Koncepcja hybrydowego systemu selektywnego chłodzenia mózgu noworodka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym. Cześć 2. Koncepcja hybrydowego systemu selektywnego chłodzenia mózgu noworodka

Abstrakt

Mózg ludzki jest organem delikatnym, dlatego tak ważne jest zadbanie o to, aby już w momencie przyjścia na świat noworodek miał zapewnioną, w razie konieczności możliwość minimalizacji uszkodzeń neurologicznych, spowodowanych niedotlenieniem okołoporodowym. Niedotlenienie to w dramatyczny sposób zaburza homeostazę mózgu, który jako organ najbardziej energochłonny potrzebuje najwięcej tlenu. Zapoczątkowane brakiem tlenu procesy biochemiczne mają zgubne skutki dla układu nerwowego, w szczególności rozwijającego się. Hipotermia, czyli stan oziębienia poniżej pewnych wartości temperatur, spowalnia znacznie lub całkowicie wyhamowuje poszczególne reakcje, i to leży u podstaw jej własności neuroprotekcyjnych. Powyższe twierdzenie poparte licznymi faktami naukowymi leży u podstaw koncepcji selektywnego chłodzenia mózgu i czyni je sensownym. Tym zagadnieniom oraz dostępnym na świecie rozwiązaniom systemu chłodzenia mózgu poświęcona była część pierwsza tej publikacji ( „TCHK” nr 4-5, s. 138 ). W części drugiej podano przyjęte założenia techniczne dla projektowanego systemu, a dalej ocenę techniczno-użytkową rozważanych wariantów proponowanych rozwiązań, spośród których jako najkorzystniejszy wytypowano system hybrydowy. Przedstawiono również ocenę strumienia ciepła w górnej części głowy noworodka.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 202 - 207,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Żmuda E.: Selektywne chłodzenie mózgu noworodka po niedotlenieniu okołoporodowym. Cześć 2. Koncepcja hybrydowego systemu selektywnego chłodzenia mózgu noworodka// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 6-7(160-161) (2009), s.202-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi