Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie)

Abstrakt

1 sierpnia 2009 r. autorzy stwierdzili trzecie niżowe stanowisko bardzo rzadkiego, kalcyfilnego (wapieniolubnego) gatunku grzyba, jakim jest siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus. Jest ono położone w południowej części Puszczy Darżlubskiej, w pobliżu Wejherowa. W literaturze grzyb wymieniano jako gatunek górski, podawany był z Gór Świętokrzyskich, Beskidu Niskiego i Sądeckiego, Bieszczadów, Gorców i Tatr. Na niżu dotąd odnotowano go w rejonie Opola oraz Gdyni (Kępa Redłowska). Takson podlega ochronie ścisłej, a na polskiej czerwonej liście macromycetes zaliczono go do kategorii "wymierający" (E- endangered). Prawdopodobnie grzyb wyrósł dzięki specyficznym właściwościom gleby, na którą przez wiele lat opadały pyły z pobliskiej cementowni; mają one właściwości redukcji kwaśnego odczynu podłoża. Autorzy stwierdzili kilkanaście owocników w różnych stadiach rozwoju. Zaproponowali wprowadzenia siedliskowej ochrony grzyba poprzez ustanowienie ostoi lub rezerwatu przyrody. Ta ostatnia forma wydaje się być najsensowniejsza, bowiem w rejonie stanowiska siatkoblaszka występują rzadkie gatunki storczyków, m.in. unikatowy storzan bezlistny, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, gnieźnik leśny i in.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wilga M., Wantoch-Rekowski M.: Siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - nowy gatunek grzyba w rejonie Wejherowa (Pomorze Gdańskie)// Przegląd Przyrodniczy.. -Vol. T. XXI., nr. nr 3 (2010), s.29-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi