Specific risks for local stability and capacity of verticat doble - shell cylindrical steel tanks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specific risks for local stability and capacity of verticat doble - shell cylindrical steel tanks

Abstrakt

Omówiono zagrożenia stateczności i nosności płaszczy zbiorników dwupłaszczowych wywołane przez: niefachowo prowadzoną próbę wodną, dużną różnicę temperatury podczas eksploatacji oraz nierównomierne osiadanie. W księdze konferncyjnej opublikowano dwustronicowe streszczenie referatów a na załączonej płycie referaty zamieszczone są w całości. Liczby podane w nawiasach dotyczą ilości rysunków fotografii na płycie , liczby bez nawiasów informują o ilości rysunków w streszczeniu drukowanym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Progress in steel, composite and aluminium structures [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe strony 743 - 748
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ziółko J., Supernak E., Mikulski T.: Specific risks for local stability and capacity of verticat doble - shell cylindrical steel tanks// Progress in steel, composite and aluminium structures [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe/ ed. eds: Marian A. Giżejowski, Aleksander Kozłowski, Lucjan Ślęczka & Jerzy Ziółko. London: Taylor & Francis Group, 2006, s.743-748
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi