Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran

Abstrakt

W pracy badane jest zastosowanie systemu MSC/NASTRAN for Windows do analizy stateczności kompozytowych powłok cylindrycznych. Przeprowadzono obliczenia dla dwóch wybranych przykładów paneli cylindrycznych poddanych równomiernemu ściskaniu w kierunku tworzącej dokonując analizy zarówno w zakresie stateczności początkowej jak i problemu geometrycznie nieliniowego w procesie przyrostowym. Otrzymane wyniki w pełni potwierdziły bogate możliwości systemu. Zaobserwowano ponadto, że zmiana warunków podparcia na wzdłużnych krawędziach paneli ma decydujący wpływ na zmianę jej podatności na imperfekcje.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil and Mechanical Engineering nr 5, strony 31 - 41,
ISSN: 1644-9665
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kreja I.: Stability analysis of cylindrical composite shells in MSC/Nastran// Archives of Civil and Mechanical Engineering. -Vol. 5., iss. 3 (2005), s.31-41
Bibliografia: test
 1. Waszczyszyn Z., Cichoń C., Radwańska M.: Stability of structures by finite element method, Elsevier, Amsterdam, 1994. otwiera się w nowej karcie
 2. Noor A.K., Burton W.S.: Assessment of computational models for multilayered compos- ite shells, Appl. Mech. Rev., 1990,Vol. 43, 67-97. otwiera się w nowej karcie
 3. Noor A.K., Burton W.S., Peters J.M.: Assessment of computational models for multilay- ered composite cylinders, Int. J. Solids Structures, 1991, Vol. 27, 1269-1286. otwiera się w nowej karcie
 4. Piskunov V.G., Rasskazov A.O.: Evolution of the theory of laminated plates and shells, International Applied Mechanics (Plenum Publ. Corp.), 2002, Vol. 38, No. 2, 135-166. otwiera się w nowej karcie
 5. Qatu M.S.: Recent research advances in the dynamic behavior of shells: 1989-2000, Part 1: Laminated composite shells, Appl. Mech. Rev., 2002, Vol. 55, 325-350. otwiera się w nowej karcie
 6. Carrera E.: Developments, ideas, and evaluations based upon Reissner's Mixed Varia- tional Theorem in the modeling of multilayered plates and shells, Appl. Mech. Rev., 2001, Vol. 54, 301-329. otwiera się w nowej karcie
 7. Carrera E.: Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates and shells, Appl. Mech. Rev., 2003, Vol. 56, 287-308. otwiera się w nowej karcie
 8. Gilewski W., Radwańska M.: A survey of finite element models for the analysis of moder- ately thick shells, Finite Elements in Analysis and Design, 1991, Vol. 9, 1-21. otwiera się w nowej karcie
 9. MacNeal R.H.: Perspective on finite elements for shell analysis, Finite Elements in Analysis and Design, 1998, Vol. 30, 175-186. otwiera się w nowej karcie
 10. Yang H.T.Y., Saigal S., Masud A., Kapania R.K.: A survey of recent shell finite ele- ments, Int. J. Num. Meth. Engng., 2000, Vol. 47, 101-127. otwiera się w nowej karcie
 11. Simitses G.J.: Buckling of moderately thick laminated cylindrical shells: A review, Composites Part B, 1996, Vol. 27B, 581-587. otwiera się w nowej karcie
 12. Waszczyszyn Z.: Stability problems and methods of analysis of nonlinear FEM equa- tions, [in:] Handbook of Computational Solid Mechanics, M. Kleiber (Ed.), Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, 1998, 253-323.
 13. MSC/NASTRAN for Windows installation and application manual, Mac Neal- Schwendler Corp., 1995. otwiera się w nowej karcie
 14. MSC/NASTRAN Encyclopedia for Version 69, Mac Neal-Schwendler Corp., 1996.
 15. MacNeal R.: A simple quadrilateral shell element, Computers & Structures, 1978, Vol. 8, 175-183. otwiera się w nowej karcie
 16. Hoff C.C., Harder R.L., Campbell G., MacNeal R.H., Wilson C.T.: Analysis of shell structures using MSC/NASTRAN's shell elements with surface normals, Proc. 1995 MSC World Users' Conf., Universal City, CA, 8-12 May, 1995.
 17. Hoff C.C.: Improvements in Linear Buckling and Geometric Nonlinear Analysis of MSC/NASTRAN's Lower Order Elements, MSC 1993 World Users' Conference, Arling- ton, VA, May 24-28, 1993.
 18. Snell M., Morley N.: The compression buckling behaviour of highly curved panels of car- bon fibre reinforced plastic, Proceedings of 5th Int. Conf. on Composite Materials, 1985, 1327-1354.
 19. Jun S.M., Hong C.S.: Buckling behavior of laminated composite cylindrical panels under axial compression, Computers & Structures, 1988, Vol. 29, 479-490. otwiera się w nowej karcie
 20. Laschet G., Jeusette J.-P.: Postbuckling finite element analysis of composite panels, Com- posite Structures, 1990, Vol. 14, 35-48. otwiera się w nowej karcie
 21. Wagner W.: Zur Formulierung eines geometrisch nichtlinearen Finite Elementes für zylindrische Faserverbundschalen, Static und Dynamik in Konstruktiven Ingenieurbau, Festschrift Wilfried B. Krätzig, SFB 151 -Berichte, 1992, Nr 23, B3-B10.
 22. Brank B., Carrera E.: A family of shear-deformable shell finite elements for composite structures, Computers and Structures, 2000, Vol. 76, 287-297. otwiera się w nowej karcie
 23. Chaplin C.P., Palazotto A.N.: The colapse of composite cylindrical panels with various thickness using Finite Element Analysis, Computers & Structures, 1996, Vol. 60, 797- 815. otwiera się w nowej karcie
 24. Kreja I., Schmidt R.: Large rotations in First Order Shear Deformation FE analysis of laminated shells, Int. J. Non-Linear Mechanics (submitted). otwiera się w nowej karcie
 25. Analiza stateczności kompozytowych paneli cylindrycznych w MSC/NASTRAN Zanalizowano przydatność systemu MSC/NASTRAN for Windows w zakresie analizy sta- teczności kompozytowych powłok cylindrycznych. Przedstawiono krótki przegląd literatury dotyczącej numerycznej analizy powłok warstwowych. Omówiono zasadnicze równania opi- otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi