Stateczność prętów giętych na zimno w badaniach eksperymentalnych i numerycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stateczność prętów giętych na zimno w badaniach eksperymentalnych i numerycznych

Abstrakt

W pracy zaprezentowano stan wiedzy oraz zakres badań eksperymentalnych i numerycznych w zakresie stateczności prętów giętych na zimno. Dokonano przeglądu najnowszej literatury z uwzględnieniem zagadnień dotyczących wpływu imperfekcji na stateczność, interakcji form niestateczności oraz niestateczności przy ścinaniu kształtowników giętych na zimno o przekrojach poprzecznych otwartych. Przeprowadzony przegląd literatury w wyżej przedstawionym zakresie ma na celu wykazać, iż nikt nie podjął jeszcze badań dotyczących stateczności ściskanego pasa kratownicy wykonanego z giętego na zimno przekroju kapeluszowego dodatkowo obciążonego momentem zginającym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce strony 56 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Gordziej-Zagórowska M.: Stateczność prętów giętych na zimno w badaniach eksperymentalnych i numerycznych// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce/ ed. prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s.56-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi