Sterowanie automatyczne częstotliwości systemu elektroenergetycznego zasilanego elektrownią wiatrową wspomaganą elektrownią konwencjonalną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie automatyczne częstotliwości systemu elektroenergetycznego zasilanego elektrownią wiatrową wspomaganą elektrownią konwencjonalną

Abstrakt

Wykorzystywanie energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej rozwija się coraz bardziej. Elektrownia wiatrowa powinna być wspomagana przez lokalne źródło konwencjonalne energii elektrycznej. Jeżeli elektrownia wiatrowa jest przyłączona do dużego systemu elektroenergetycznego, to tłumienie fluktuacji bilansu mocy wytwarzanej i odbieranej wymaga odpowiedniego oddziaływania układu regulacji automatycznej systemu elektroenergetycznego. W artykule omówiono koncepcję wspomagania elektrowni wiatrowej przez turbozespół gazowy. Przedstawiono także wyniki symulacji układu regulacji częstotliwości wymienionego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE nr 13, strony 158 - 164,
ISSN: 1427-275X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Domachowski Z., Ghaemi M.: Sterowanie automatyczne częstotliwości systemu elektroenergetycznego zasilanego elektrownią wiatrową wspomaganą elektrownią konwencjonalną// SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 13., nr. iss. 1/2 (2008), s.158-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi