Sterowanie maszyną dwustronnie zasilaną pracującą jako generator w elektrowni wiatrowej przy zapadach napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie maszyną dwustronnie zasilaną pracującą jako generator w elektrowni wiatrowej przy zapadach napięcia

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą sposobów regulacji mocy maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako generator w elektrowni wiatrowej. Poruszono problem działania generatora w przypadku pojawienia się zakłóceń napięcia po stronie systemu elektroenergetycznego w postaci zapadu napięcia. Zaprezentowano układy regulacji mocy, oparte na modelach multiskalarnych maszyny asynchronicznej, umożliwiające rozszerzenie zakresu nieprzerwanej pracy generatora w przypadku pojawienia się zapadu napięcia na przyłączu elektrowni wiatrowej do systemu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 5 - 15,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Blecharz K.: Sterowanie maszyną dwustronnie zasilaną pracującą jako generator w elektrowni wiatrowej przy zapadach napięcia// Acta Energetica. -., nr. nr 3 (2010), s.5-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi