Stresses in the zone of process openings in the shell of a vertical cylindrical steel tank - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stresses in the zone of process openings in the shell of a vertical cylindrical steel tank

Abstrakt

W dolnej części płaszcza zbiornika walcowego na ciecze konieczne jest wykonanie różnego rodzaju otworów technologicznych. Artykuł poświęcony jest analizie stanu naprężeń w strefie wzmocnień wykonywanych w sąsiedztwie otworów na rurociągi oraz na włazy wyczystkowe w płaszczu zbiornika. Ponieważ charakter zmian naprężeń, a więc i wzmocnień w strefie obu rodzajów otworów jest różny dlatego artykuł podzielony jest na dwie części, z których każda ma oddzielne wprowadzenie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STEEL CONSTRUCTION - DESIGN AND RESEARCH nr 3, strony 42 - 48,
ISSN: 1867-0520
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ziółko J., Supernak E., Mikulski T.: Stresses in the zone of process openings in the shell of a vertical cylindrical steel tank// STEEL CONSTRUCTION - DESIGN AND RESEARCH. -Vol. 3., nr. iss. 1 (2010), s.42-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi