Struktura systemu diagnostycznego ciągnika kołowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Struktura systemu diagnostycznego ciągnika kołowego

Abstrakt

Systemy diagnostyczne OBD (On Board Diagnosis) są coraz częściej stosowane w pojazdach. Tylko niektóre ciągniki kołowe są wyposażone w systemy diagnostyczne. Dotychczas stosowana diagnostyka pokładowa pojazdów jest silnie związana z wymaganiami emisyjnymi i nie obejmuje innych ważnych funkcji pojazdu. W tworzonym systemie diagnostycznym ciągnika kołowego, ze względu na możliwe skutki przyjęto cztery grupy uszkodzeń: funkcjonalne (uf) powodujące ograniczenie efektywności pracy, emisyjne (ue) wywołujące wzrost emisji związków toksycznych, zagrażające bezpieczeństwu ruchu (us) ciągnika oraz pogarszające jego dynamikę (ud). System diagnostyczny tworzy komputer pokładowy z wyspecjalizowanym oprogramowaniem, moduły akwizycji danych pracujące w sieci CAN z protokołem DeviceNet, czujniki pomiarowe (sensory) oraz elementy wykonawcze (aktuatory).W artykule przedstawiono przyjęte założenia, strukturę systemu mechatronicznego oraz organizację programu diagnostycznego. Praca jest realizowana w ramach programu badawczego Nr N N504 513740 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska nr 3, strony 5 - 12,
ISSN: 1642-347X
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Arendt R., Michalski R.: Struktura systemu diagnostycznego ciągnika kołowego// Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska. -Vol. 3., nr. 89 (2012), s.5-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi