SYMULACJA PRACY GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA - UŻYCIE METOD NUMERYCZNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SYMULACJA PRACY GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA - UŻYCIE METOD NUMERYCZNYCH

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania symulacji numerycznych do projektowania GWC( Gruntowego Wymiennika Ciepła). W artykule opisano różne rodzaje gruntowych wymienników ciepła. Aparaty te używane są do wykorzystania pojemności cieplnej gleby w połączeniu z pompą ciepła dla zwiększenia ich skuteczności. Jedno, dwu i trój wymiarowe modele obliczeniowe procesu wymiany ciepła znaleźć można w literaturze. Modele symulacyjne mogą być z powodzeniem stosowane do określenia wymiarów i przewidywania wydajności cieplnej gruntowych wymienników ciepła. Systemy te zwykle dostarczają więcej ciepła i energii od energii pierwotnej, zużytej do zasilania wentylatorów lub pomp. Według przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań, na dostatecznej głębokości, temperatura podłoża jest zawsze wyższa od powietrza na zewnątrz w zimie i niższa w lecie. Ta różnica temperatur może być wykorzystana przez GWC do ogrzewania zimą i chłodzenia latem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
VIII Eko-Euro-Energia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Inżynieria Pomp Ciepła pod redakcją A. Mrozińskiego strony 219 - 233
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Muszyński T., Andrzejczyk R., Mania T.: SYMULACJA PRACY GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA - UŻYCIE METOD NUMERYCZNYCH// VIII Eko-Euro-Energia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Inżynieria Pomp Ciepła pod redakcją A. Mrozińskiego/ ed. Adam Mroźiński Bydgoszcz: Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2015, s.219-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi