Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C 38/13) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C 38/13)

Abstrakt

Wyrokiem z dnia 13 marca 2014 br. (sygn. akt C 38/13) Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał art. 33 kp za niezgodny z prawem unijnym. Wobec takiego stanowiska w artykule przeanalizowano sytuację pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony. W istocie rozwiązanie zawarte przez ustawodawcę we wskazanym przepisie od dawna wzbudzało kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie - jednak nie tylko w zakresie jednolitego - niezależnie od okresu zawartej umowy na czas określony, pod warunkiem, że jest on dłuższy niż 6 miesięcy - okresu wypowiedzenia, ale również w zakresie pozostałych różnic, jakie występują pomiędzy tą umową, a umową na czas nieokreślony. W istocie bowiem umowa na czas określony daje pracownikowi jedynie iluzoryczną ochronę prawną. W artykule dokonano analizy następstw wskazanego wyżej wyroku ETS i to zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 143 - 148,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C 38/13)// Pieniądze i Więź. -., nr. 2(63) (2014), s.143-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi