Technika i technologia odwodnienia wód - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika i technologia odwodnienia wód

Abstrakt

Przedstawiono aktualne zagadnienia związane z realizacją oraz eksploatacją kanalizacji ze szczególnym uwzględnieniem odwodnień. Na kanwie dyskusji przeprowadzonej w Międzyzdrojach (2005) określono główne problemy wynikające m.in. z braku adekwatności tradycyjnych rozwiązań w stosunku do współczenych warunków oraz materiałów i technik. Wykazano brak współczesnych zaleceń np. w formie wytycznych; istniejące są zupełnie zdezaktualizowane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 126 - 128,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Technika i technologia odwodnienia wód// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 2 (2006), s.126-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi