The increased level of cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4 affects the cellular response in CHO cells upon antitumor imidazoacridinone C-1311 treatment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The increased level of cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4 affects the cellular response in CHO cells upon antitumor imidazoacridinone C-1311 treatment

Abstrakt

Pochodna C-1311 to potencjalny związek przeciwnowotworowy, który dotarł do II fazy badań klinicznych. Związek ten ulega metabolicznej transformacji pod wpływem szczurzych i ludzkich białek mikrosomalnych. Wykazano, że białka cytochromu P450 odpowiadają za przemiany metaboliczne C-1311 jedynie w niewielkim stopniu. Z drugiej strony wykazano, że pochodna C-1311 jest inhibitorem białek cytochromu P450, zwłaszcza izoenzymu CYP1A2 i CYP3A4. Powyższe dane pozwalają przypuszczać, że podwyższony poziom ekspresji izoenzymu CYP3A4 może mieć wpływ na rodzaj indukowanej przez pochodną C-1311 odpowiedzi komórkowej.Badania takie przeprowadziłam w modelowym układzie komórek CHO: linii CHO-HR-3A4 z wydajną koekspresją izoenzymu CYP3A4 i reduktazy cytochromu P450 zapewniającą równoważniki reakcji dla cytochromu P450 oraz linii tzw. dzikiej CHO o niewykrywalnej ekspresji badanych białek. We wszystkich doświadczeniach stosowałam biologicznie istotne stężenia związku odpowiadające wartości EC80.Analiza cyklu życiowego techniką cytometrii przepływowej komórek CHO wykazała, że inkubacja z C-1311 prowadziła do bloku w fazie G2/M, przy czym efekt był najwyższy po 24 godz. (85%). Dłuższy czas inkubacji powodował spadek frakcji komórek z 4N DNA przy jednoczesnym wzroście populacji ze zdegradowanym DNA, tzw. frakcji sub-G1 (po 120 godz. 60%). Komórki linii CHO-HR-3A4 ulegały jedynie nieznacznej akumulacji w fazie G2/M cyklu (po 12 i 24 godz. 35%). Począwszy od 12 godz. inkubacji frakcja sub-G1 rosła przy jednoczesnym spadku populacji komórek w innych fazach cyklu życiowego, osiągając po 120 godz. ponad 70%. Techniką mikroskopii fluorescencyjnej i świetlnej oraz cytometrii przepływowej wykazałam, że w komórkach linii CHO pod wpływem przedłużonego (120 godzin) działania pochodnej C-1311 dochodziło do indukcji apoptozy i katastrofy mitotycznej (35% populacji), o czym świadczyły zmiany w morfologii jąder komórek (kondensacja i fragmentacja jądra lub tworzenie się tzw. mikrojąder), pojawienie się populacji komórek wybarwionych aneksyną V oraz aktywacja wykonawczej kaspazy-3. Dodatkowo, ok. 25% populacji barwiło się jedynie jodkiem propidyny, co świadczyło o indukcji nekrozy. Komórki linii CHO-HR-3A4 traktowane C-1311 ulegały apoptozie i katastrofie mitotycznej w ok. 65% populacji oraz nekrozie w 15%. Podsumowując, poziom ekspresji izoenzymu CYP3A4 i reduktazy cytochromu P450 ma wpływ na przebieg cyklu życiowego oraz rodzaj odpowiedzi komórkowej indukowanej przez pochodną C-1311 w modelowym układzie komórek CHO.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 57,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pawłowska M., Augustin E., Wolf C., Mazerska Z.: The increased level of cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4 affects the cellular response in CHO cells upon antitumor imidazoacridinone C-1311 treatment// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 57., nr. suppl.4 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi