Theme Park or a Living Space - Contemporary Conditions and Directions in Reurbanization of Historic Districts = Park rozrywki czy przestrzeń życiowa - współczesne warunki i kierunki reurbanizacji dzielnic historycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theme Park or a Living Space - Contemporary Conditions and Directions in Reurbanization of Historic Districts = Park rozrywki czy przestrzeń życiowa - współczesne warunki i kierunki reurbanizacji dzielnic historycznych

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę obecnych trendów rozwoju historycznych śródmieść miast, wskazując zwłaszcza na uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Dotyczy to zwłaszcza procesów związanych z ''estetyzacją'' śrómieść czy gentryfikacją. Artykuł wskazuje na procesy reurbanizacji jako inny proces wspierający możliwą oddolną rewitalziację. Artykuł wskazuje na konieczną rolę publicznej interwnecji (np. polityki wynajmu lokali publicznych, realizacji nowych inwestycji i polityki społecznej).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Transformation of Historical Cities' Functions in the Context of Tourism and Sustainability = Przemiany Funkcji Miast Historycznych : Kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonegp strony 247 - 256
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pancewicz Ł.: Theme Park or a Living Space - Contemporary Conditions and Directions in Reurbanization of Historic Districts = Park rozrywki czy przestrzeń życiowa - współczesne warunki i kierunki reurbanizacji dzielnic historycznych// Transformation of Historical Cities' Functions in the Context of Tourism and Sustainability = Przemiany Funkcji Miast Historycznych : Kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonegp/ ed. University of Economy - Bydgoszcz. Bydgoszcz: , 2012, s.247-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi