Time-of-flight spectroscopy for medical applications. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Time-of-flight spectroscopy for medical applications.

Abstrakt

W pracy przedstawiono korzyści optycznej spektroskopii czasu przelotu, w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także zasadę pomiarów oraz pokazano, jak z danych pomiarowych można wyznaczyć podstawowe parametry optyczne tkanki. Potencjał pomiarowy optycznej spektroskopii czasu przelotu zaprezentowano na przykładzie pomiarów ośrodków silnie rozpraszających światło jakimi są: papier, cicze technologiczne z papierni, wodne roztwory mleka. W pomiarach wykorzystano półprzewodnikowy laser pikosekundowy oraz szybki fotodetektor (kamera smugowa lub fotodioda lawinowa pracująca w modzie Geigera). Pokazano także możliwość konstrukcji sensorów światłowodowych wykorzystujących tego typu spektroskopię.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Pluciński J.: Time-of-flight spectroscopy for medical applications.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi