Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji

Abstrakt

Celem naszej wypowiedzi jest próba przedstawienia wybranych koncepcji przynależności i tożsamości w miastach doby globalizacji. We współczesnej socjologii, zwłaszcza w tych jej odmianach, które zajmują się problematyką miejską, można odnaleźć wiele istotnych ustaleń wspierających tezę, że istotę procesu globalizacji stanowi odprzestrzennienie relacji gospodarczych, społecznych i kulturowych. Globalizacja działa aktywnie również na polu kultury miejskiej, obejmując swoim zakresem tożsamości, sposoby życia, zjawisko kulturowej różnorodności i hybrydyzacji. Tożsamości miejskie częściej niż kiedykolwiek stają się przedmiotem negocjacji tego, co lokalne, z tym, co kosmopolityczne. Przynależność do miejsca z kolei to idealna sytuacja dla „nowych plemion”, czyli wspólnot tworzących się wokół podzielanych zainteresowań, przekraczających granice klasowe, geograficzne, wiekowe, kulturowe etc. Wyzwaniem dla współczesności staje się akceptacja wielu „wiosek” dających poczucie zakorzenienia i przynależności.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Miscellanea Anthropologica et Sociologica strony 83 - 100,
ISSN: 2084-2937
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M., Starosta P.: Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji// Miscellanea Anthropologica et Sociologica. -., iss. 1 (2018), s.83-100
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26881/maes.2018.1.06
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi