Volume efficiency loss in axial pumps caused by working fluid compressibility. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Volume efficiency loss in axial pumps caused by working fluid compressibility.

Abstrakt

Przedstawiono teoretyczną analizę wpływu ściśliwości cieczy roboczej konstrukcji mechanizmu rozrządu pompy wielotłoczkowej osiowej na straty energetyczne w przestrzeni martwej. Podano wyniki uzyskane dla typowych konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika a pneumatika strony 10 - 13,
ISSN: 1335-5171
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Osiecki L.: Volume efficiency loss in axial pumps caused by working fluid compressibility. // Hydraulika a pneumatika. -., nr. 1 (2002), s.10-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi