Warstwowy system zabezpieczeń w przemysłowych instalacjach podwyższonego ryzyka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warstwowy system zabezpieczeń w przemysłowych instalacjach podwyższonego ryzyka

Abstrakt

Rozdział poświęcono aktualnym zagadnieniom analizy i projektowania warstw zabezpieczeń w kontekście oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia z wyróżnieniem trzech warstw: (1) podstawowego systemu sterowania BPCS (basic process control system), (2) człowieka-operatora korzystającego opcjonalnie z systemu alarmowego AS (alarm system) oraz (3) przyrządowego systemu bezpieczeństwa SIS (safety instrumented system). Podkreśla się znaczenie uwzględnienia w analizie, projektowaniu i użytkowaniu warstwowego systemu zabezpieczeń czynników kształtujących działanie PSF (performance shaping factors) w kontekście analizy niezawodności człowieka HRA (human reliability analysis). Proponuje się uwzględnianie w analizie uszkodzeń i błędów zależnych. Przedstawia się metodę analizy kosztów w cyklu życia LCC (life cycle costs) do porównywania wariantów rozwiązań projektowych systemu zabezpieczeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego strony 155 - 189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Warstwowy system zabezpieczeń w przemysłowych instalacjach podwyższonego ryzyka// W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego/ ed. Kazimierz T. Kosmowski Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.155-189
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi