Warunki hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na obszarze lokalizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Warunki hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na obszarze lokalizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą

Abstrakt

Opisano warunki geologiczno-inżynierskie, geotechniczne i hydrogeologiczne oraz omówiono badania przeprowadzone na etapie projektu tunelu, takie jak wiercenia badawcze i hydrogeologiczne, sondowania dynamiczne i statyczne, badania presjometryczne oraz badania laboratoryjne gruntów i wody. Najbardziej charakterystyczną cechą warunków hydrogeologicznych jest występowanie bardzo płytko wód podziemnych, w niższej warstwie wodonośnej o dobrych parametrach filtracyjnych i niewielkim spadku zwierciadła wody, pozostających w niemal bezpośrednim kontakcie z wodami Martwej Wisły.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 16 - 23,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B., Buca B.: Warunki hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i geotechniczne na obszarze lokalizacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 1 (2013), s.16-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi