Wdrażanie zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - bariery i sugestie rozwiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wdrażanie zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - bariery i sugestie rozwiązań

Abstrakt

Konieczność wzmocnienia polskiej gospodarki i dostosowania jej do standardów światowych wymaga między innymi, zmian w systemach zarządzania firmą. W artykule przedstawiono spostrzeżenia i wnioski jakie nasunęły się wykonawcom w trakcie realizacji projektu pt. ''Przyjazny środowisku przemysł stoczniowy'' (Pro-ecological polish shipyard industry), którego zasadniczym celem była pomoc polskim przedsiębiorstwom we wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem. Wnioski dotyczą sposobu rekrutacji i możliwości pomocy przedsiębiorstwom ze strony szkolnictwa wyższego (praktyki studenckie).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Namieśnik J.: Wdrażanie zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - bariery i sugestie rozwiązań// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi