Właściwości redukowanych szkieł Ge-Sb-O dla urządzeń termoelektrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Właściwości redukowanych szkieł Ge-Sb-O dla urządzeń termoelektrycznych

Abstrakt

Praca zawiera wyniki badań strukturalnych oraz właściwości termoelektrycznych tlenkowego szkła antymonowo-germanianowego, poddanego redukcji w atmosferze wodoru, jako potencjalnego materiału do zastosowań w urządzeniach termoelektrycznych. Otrzymane rezultaty analizy dyfrakcyjnej oraz analizy mikroskopowej dały informacje o strukturze i składzie próbki. Potwierdziły one fakt powstawania warstwy powierzchniowej zredukowanych granul Sb w wyniku redukcji w wodorze. Wzrost wartości powierzchniowej przewodności elektrycznej, w miarę powstawania metalicznej warstwy granul Sb, ograniczony jest jednak przez jej niejednorodną strukturę. Wynikiem tego jest wielokrotnie niższa wartość przewodności elektrycznej tak uzyskanej warstwy w porównaniu do materiału objętościowego. Oszacowana wartość termoelektrycznej wydajności mocowej nie pozostawia wątpliwości, że tak wytworzone szkło nie stanowi dobrej podstawy do budowy urządzeń termoelektrycznych, które najprawdopodobniej pracowałyby mało wydajnie. Fragmenty pracy pochodzą z pracy dyplomowej pod tym samym tytułem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 3 strony 466 - 469
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Warych A., Bochentyn B.: Właściwości redukowanych szkieł Ge-Sb-O dla urządzeń termoelektrycznych// Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 3/ ed. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech Kraków: CreativeTime, 2015, s.466-469
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi