Woda z głębin

Abstrakt

Omówiono współczesne rozwiązania pomp stosowanych w studniach o osiach pionowych. Pompy przeznaczone do współpracy ze studniami.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Magazyn Instalatora strony 30 - 31,
ISSN: 1505-8336
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Suligowski Z.: Woda z głębin// Magazyn Instalatora. -., nr. 2 (2018), s.30-31
wyświetlono 1 razy
Meta Tagi