Wpływ kompensatorów energoelektronicznych zainstalowanych w określonych punktach KSE na awarię napięciową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ kompensatorów energoelektronicznych zainstalowanych w określonych punktach KSE na awarię napięciową

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań modelowych mających na celu analizy zachowania się różnego rodzaju kompensatorów statycznych FACTS w systemie elektroenergetycznym. Podstawowym stanem, który analizowano, było zachowanie się kompensatorów zainstalowanych w wybranych węzłach systemu w czasie awarii napięciowej. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonych badań w ramach realizacji pracy pt. ''Badania wpływu kompensatorów statycznych zainstalowanych w określonych punktach systemu na rozwój awarii napięciowej'' w ramach Projektu Badawczego Zamiawianego Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 "BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE KRAJU".

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 0 - 0,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalak R., Zajczyk R.: Wpływ kompensatorów energoelektronicznych zainstalowanych w określonych punktach KSE na awarię napięciową// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. XX (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi