Wpływ liczby mieszkańców na obliczenia ilości ścieków w projektowaniu kanalizacji sanitarnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ liczby mieszkańców na obliczenia ilości ścieków w projektowaniu kanalizacji sanitarnej

Abstrakt

Zmiana sposobu rozliczania zużycia wody, promocja wodooszczędnych technologii oraz uszczelnienie kanałów wyraźnie wpłynęły na ilość odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Obecnie stwierdzić można, że opracowania z lat 70-tych XX wieku podają zawyżone wskaźniki odpływu ścieków, skutkiem czego są problemy eksploatacyjne. Bez wątpienia, prawidłowe zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej to zadanie trudne, wymagające między innymi prawidłowego oszacowania przepływów na poszczególnych odcinkach. Wiele kontrowersji wzbudza wybór metody projektowania kanalizacji sanitarnej. Ocena ilościowa obarczona jest błędem, którego wartość jest trudna do przewidzenia, a wynosi nawet kilkanaście procent. W artykule zostaną przedstawione wyniki analizy porównawczej dwóch metod obliczeniowych oraz symulacja wielkości przepływu uzyskanej dwiema metodami w zależności od liczby mieszkańców dla przykładowej jednostki osadniczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dokonania naukowe młodych naukowców.- Tom 1 strony 95 - 109
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Matej-Łukowicz K., Chabowska M.: Wpływ liczby mieszkańców na obliczenia ilości ścieków w projektowaniu kanalizacji sanitarnej// Dokonania naukowe młodych naukowców.- Tom 1/ ed. Krzysztof Mudryk Kraków: Traicon S.C, 2016, s.95-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi