Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod względem poziomu życia ludności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod względem poziomu życia ludności

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wpływu sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego na przykładzie rankingu państw Unii Europejskiej ze względu na poziom życia. Ustalenie struktury zależności przestrzennych jest istotnym zagadnieniem badawczym, gdyż umożliwia uwzględnienie w analizach niemierzalnych efektów przestrzennych, a ponadto pozwala uniknąć błędów poznawczych i podnosi wiarygodność analiz. Za aproksymację poziomu życia przyjęto przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju [Antczak 2013]. W opracowaniu przyjęto kilka wariantów macierzy wag przestrzennych, m.in.: macierz kontyngencji rzędu I i II, macierz odległości geograficznej oraz macierz odległości ekonomicznej. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że ostateczny kształt rankingu jest zależny od sposobu konstrukcji macierzy wag przestrzennych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 163 - 170,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kuc M.: Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod względem poziomu życia ludności// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 384 (2015), s.163-170
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.384.17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi