Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej - wyniki leczenia operacyjnego i interwencyjnego, z wykluczeniem krytycznej stenozy aortalnej noworodkowej = Congenitial aortic stenosis - outcomes after surgical treatment and baloon dilatation with exclusion of neonatal critical congenitial aortic stenosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej - wyniki leczenia operacyjnego i interwencyjnego, z wykluczeniem krytycznej stenozy aortalnej noworodkowej = Congenitial aortic stenosis - outcomes after surgical treatment and baloon dilatation with exclusion of neonatal critical congenitial aortic stenosis

Abstrakt

Odległe wyniki leczenia wrodzonego zwężenia zastawki aortalnej są ważnym problemem medycznym. Celem pracy była ocena wyników postępowania zabiegowego u dzieci z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Family Medicine & Primary Care Review nr 8, strony 674 - 676,
ISSN: 1734-3402
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kwiatkowska J., Aleszewicz-Baranowska J., Siebert J., Komorowska W.: Wrodzone zwężenie zastawki aortalnej - wyniki leczenia operacyjnego i interwencyjnego, z wykluczeniem krytycznej stenozy aortalnej noworodkowej = Congenitial aortic stenosis - outcomes after surgical treatment and baloon dilatation with exclusion of neonatal critical congenitial aortic stenosis// Family Medicine & Primary Care Review. -Vol. 8., nr. nr 3 (2006), s.674-676
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi