Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce

Abstrakt

Z każdą działalnością gospodarczą związane jest rozliczanie i płacenie podatków zarówno bezpośrednich jak i pośrednich. Jak podaje serwis dla księgowych infor.pl Polscy przedsiębiorcy nie zawsze są świadomi, że pomimo, iż podatki są obowiązkową daniną na rzecz państwa, można legalnie zmniejszyć ich należną kwotę poprzez wykorzystanie narzędzi dostępnych w polskim prawie podatkowym. Narzędzia te popularnie nazywa się optymalizacjami podatkowymi. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych metod optymalizacji podatkowej dostępnych w Polsce dla sektora MSP. Osiągnięciu niniejszego celu służyć ma przyjęta konstrukcja - w pierwszej części obejmująca krótkie omówienie pojęcia optymalizacji podatkowej i jej istoty, w drugiej natomiast przedstawienie legalnych metod obniżenia zobowiązań podatkowych. Do zrealizowania celu niniejszego artykułu jako metodę badawczą wybrano analizę opisową poprzedzoną przeglądem literatury przedmiotu oraz analizą przepisów polskiego prawa podatkowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XVIII, strony 283 - 294,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Dębniak P.: Wybrane metody optymalizacji podatkowej w sektorze MSP w Polsce// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XVIII., nr. 9 cz. 2 (2017), s.283-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi