Wykorzystanie silnika spalinowego do napędu sprężarkowej pompy ciepła w systemie ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie silnika spalinowego do napędu sprężarkowej pompy ciepła w systemie ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego

Abstrakt

Przedstawiono projekt koncepcyjny wraz z oceną techniczno-ekonomiczną systemu ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego, opartego na pompie ciepła, której sprężarka napędzana jest silnikiem spalinowym z odzyskiem jego ciepła odpadowego. Przedstawiono ocenę techniczną zastosowania silnika spalinowego do napędu pompy ciepła, zwracając uwagę m.in. na możliwość odzysku ciepła ze spalin i ody chłodzącej. Podano elementy niezbędne do zapewnienie prawidłowej pracy silnika spalinowego w kotłowni budynku mieszkalnego na przykładzie zaproponowanej koncepcji systemu ogrzewania. Porównano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tego rozwiązania w odniesieniu do innych alternatywnych źródeł energii systemu grzewczego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 117 - 125,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Mielcarek M., Targański W.: Wykorzystanie silnika spalinowego do napędu sprężarkowej pompy ciepła w systemie ogrzewania wolnostojącego budynku mieszkalnego// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 3 (2012), s.117-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi