Wykorzystanie syntetycznych modeli wskaźnikowych do oceny zagrożenia upad- łością. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w za- rządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finansów Nr 1. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon.**2003 s. 87-96, 5 rys. 2 tab. bibliogr. 6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie syntetycznych modeli wskaźnikowych do oceny zagrożenia upad- łością. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w za- rządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia Katedry Finansów Nr 1. Gdańsk: P. Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon.**2003 s. 87-96, 5 rys. 2 tab. bibliogr. 6 poz.

Abstrakt

W artykule poruszana jest problematyka diagnozy kondycji finansowej przed-siębiorstwa oraz modeli służacych ocenie zagrożenia upadłością. Omawiane są narzędzia pozwalające na wykrycie symptomów zakłóceń działalności. Zawarta jest charakterystyka modeli służących ocenie kondycji finansowej przedsię-biorstwa. Szczegółowo omówiony został model wskaźnikowy E.J. Altmana i mode-le pochodne oraz ich wady i zalety.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi