Wykorzystanie włókna węglowego do wzmocnienia lanych elastomerów uretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie włókna węglowego do wzmocnienia lanych elastomerów uretanowych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych, zawierających włókno węglowe statystycznie rozlokowane. Prepolimeryuretanowe otrzymano w reakcji 4,4’-diizocyjnianu difenylometanu (MDI) z oligoestrolem (Poles 55/20). Do prepolimeru wprowadzanokrótkie włókno w ilości od 1% do 20% mas. Jako przedłużacz prepolimeru zastosowano glikol butylenowy (BDO) zawierający rozpuszczony katalizator 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan(DABCO). Otrzymane materiały poddawano wygrzewaniu w temp. 110°C przez 24 i 48 h. Stwierdzono, że największą wytrzymałość narozciąganie posiadały poliuretany zawierające maksymalną ilość (20% mas.) włókna węglowego. Analiza zmian elastyczności oznaczonejmetodą Schoba wykazała widoczny wzrost jej wartości wraz z ilością wprowadzonego włókna.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 87, strony 850 - 852,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Datta J., Czyżewska A.: Wykorzystanie włókna węglowego do wzmocnienia lanych elastomerów uretanowych // PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 87., nr. nr 7 (2008), s.850-852
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi